ETT TRYGGT VAL AV ENTREPRENÖR VID GRUNDBYGGNATIONER I HELA STOCKHOLMSOMRÅDET SEDAN 2002

Husgrunder

Vi utför markarbeten och grundläggning för allt från små garage och villor till lagerlokaler och stora industrifastigheter.

Vägar

Vi anlägger, underhåller och förbättrar vägar, gräver diken och utför andra liknande arbeten, ofta åt kommuner.

Avlopp

Vi anlägger nya eller byter ut uttjänta avlopp åt privatpersoner och företag på landsbygden. Vi kan också gräva brunnar.

Stödmurar

Vi gräver ut för och anlägger stödmurar för byggnation av hus i sutteräng, för att utöka tomtytan eller stöd för en ny parkering. Vi utför även sprängningsarbeten.

Finplanering

Vi utför finplanering i områden runt hos, vägar, rabatter, trädgårdar och andra områden.

Husgrunder

Vi utför markarbeten och grundläggning för allt från små garage och villor till lagerlokaler och stora industrifastigheter.

Vägar

Vi anlägger, underhåller och förbättrar vägar, gräver diken och utför andra liknande arbeten, ofta åt kommuner.

Avlopp

Vi anlägger nya eller byter ut uttjänta avlopp åt privatpersoner och företag på landsbygden. Vi kan också gräva brunnar.

Stödmurar

Vi gräver ut för och anlägger stödmurar för byggnation av hus i sutteräng, för att utöka tomtytan eller stöd för en ny parkering. Vi utför även sprängningsarbeten.

Finplanering

Vi utför finplanering i områden runt hos, vägar, rabatter, trädgårdar och andra områden.

Vi är ett väletablerat schakt- & anläggningsföretag i Stockholm som mestadels jobbar med villagrunder åt såväl husleverantörer som privatpersoner. Vi arbetar även med bergsprängning, dränering, lastbilstransporter, större och mindre markentreprenader mm.


Företaget har sitt säte i Jordbro och har varit verksamt sedan starten våren 2002. Vi har över 30 års erfarenhet av olika typer av markanläggningar. Vår styrka är att alltid försöka hitta en helhetslösning för våra kunder. Våra uppdrag får vi från offentliga beställare, länets byggföretag, små hustillverkare samt privatpersoner.
ETT AXPLOCK AV

VÅRA SENASTE PROJEKT


Ursvik Trivselhus

2016-2017...

VÅRA SAMMARBETSPARTNERS


VÅR MODERNA MASKINPARK


Alla våra maskiner är SMP-besiktigade (Svensk Maskin Provning). Vi har även en Scania 4-axlad lastväxlare.
Hitachi ZX225
Hitachi ZX225
2016
2 stycken Hitachi ZX130
2 stycken Hitachi ZX130
2011
Liebherr 914 Compact
Liebherr 914 Compact
2016
Volvo FH16
Volvo FH16
2014
Caterpillar M315D
Caterpillar M315D
2013

KONTAKTA OSS


Vi utför arbeten i hela Stockholmsområdet men har vårt säte i Jordbro söder om Stockholm.

E-postadress

Anders: ymg@live.se

Telefonnummer

Anders: 070-629 60 59

Adress

Yxlö Mark & Grund AB
Dåntorpsvägen 33      
136 50 Jordbro

Skicka E-post